forex trading logo
Loading images...

Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , Α΄. ΚΑΙ Β΄. ΛΥΚΕΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 06:08

Γενικά

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανα- νέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se- skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που επιθυμεί να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για

 

τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κω- δικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδε- μόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρ- χής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν δι- αθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων δι- ευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρο- νική Αίτηση διαθέτοντας έναν/μία εκπαιδευτικό και έναν Η/Υ στο σχολείο τους για την κατα- χώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με τη σχολι- κή μονάδα. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e- εγγραφές θα έχουν τη δυνα- τότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους το- μείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότη- τα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας Για τα ΓΕ.Λ.:
 • Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.

 

 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
 • Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου) Για τα ΕΠΑ.Λ.:
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.:
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη επιλο- γή.

 

Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑ.Λ):

 

 • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 • Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 • Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
 • Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας

 

 

Σημειώνεται ότι:

 

·Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

 • Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώ- σει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο  έχει υποβληθεί.
 • Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 06:14
 
Βράβευση των μαθητών στο διαγωνισμό Λογοτεχνικής Γραφής PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Δευτέρα, 07 Ιούνιος 2021 08:45

Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τόσο τους μαθητές του σχολείου μας που πήραν μέρος στο Λογοτεχνικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής όσο και την φιλόλογο καθηγήτρια του σχολείου κ. Θεοδωρίδου Αικατερίνη που είχε την επίβλεψη των έργων των μαθητών. Το σχολείο αισθάνεται ιδιαίτερη περηφάνια για τα επιτεύγματά τους.

Τα ονόματα των μαθητών έιναι:

Βραβείο διαγωνισμού: Μπυλύκμπασι Τέρρι μαθητής Β Γυμνασίου . Τίτλος ιστορίας : χαμένοι σε άλλον κόσμο.

Έπαινοι: 

Σέχου Πάολα Ένα γράμμα για τη ζωή
Χαραλάμπους Ειρήνη Ένα γράμμα για τη ζωή
Χοτζάι Πάολα Ένα γράμμα για τη ζωή
Μέριλιν Σουλάι,  Αχώριστες συμπαίκτριες
Αναστασιάδη-Αλεξίου Μυρτώ Αχώριστες συμπαίκτριες

Τα ονόματα των παιδιών δημοσιεύτηκα και στη Ροδιακή

https://www.rodiaki.gr/article/459007/brabeysh-ergwn-mathhtwn-twn-sxoleiwn-deyterobathmias-ekpaideyshs-dwdekanhsoy?fbclid=IwAR0HWSr0hDGpQlZDEhWUJMhXZja2U-S4Q-q33960juyepC2S1DjsRM9VIhU

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 07 Ιούνιος 2021 09:08
 
ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Τρίτη, 01 Ιούνιος 2021 04:45

To υγειονομικό πρωτόκολλο, βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις, συζητήθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, με τη συμμετοχή της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

Τα μέτρα που θα περιγράφονται αναλυτικά σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι τα εξής:

Self-test

Βεβαίωση αρνητικού τεστ: Οι υποψήφιοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Προμήθεια self-test: Το πρώτο test για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Το δεύτερο test για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18  Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο test θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διατίθενται στους υποψηφίους από τα φαρμακεία από σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 (εργάσιμες ώρες, πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων).

Ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση

Υποψήφιοι, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

Attachments:
FileFile size
Download this file (To υγειονομικό πρωτόκολλο.doc)To υγειονομικό πρωτόκολλο.doc32 Kb
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 04:19

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων, καθώς και το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 28 Μάιος 2021 07:53
 
Ελάχιστη βάση Εισαγωγής σε σχολές και τμήματα ΑΕΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 06:17

Ανακοινώνουμε την εγκύκλιο και τα ΦΕΚ για την Ε.Β.Ε και καλούμε τους μαθητές για άμεση ενημέρωση.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 06:24
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 2

ΣύνδεσηOnline τώρα

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένουςΜε την υποστήριξη του Joomla!. Valid XHTML and CSS.

© Γυμνάσιο Γενναδίου